Wood > "Where We Sit"

"Ouroboros"
"Ouroboros"
Granite, Red Oak
23"x10"x25"
2011